تدریس زبان ترکی استانبولی

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی

تدریس زبان ترکی استانبولی موسسه آلپیدا  چه مزایایی آلپیدا را از دیگر موسسات آموزش خصوصی زبان آلمانی متمایز می سازد؟آموزش مکالمه تضمینی دوره های ویژه مخصوص شاغلین ، پزشکان و مهندسین ، مسافرین و مهاجرین ، بانوان خانه دار و کودکان حتی در منز ...