داستان کوتاه انگلیسی

داستان کوتاه و یادگیری انگلیسی

یکی از راه هایی که به شما برای بالا بردن دایره لغات ، بالا بردن توانایی reading ، اشنایی با نحوه های نوشتن و استفاده درست از گرامر در جملات برای writing خواندن داستان کوتاه و بلند به زبان انگلیسی می باشد .برای شروع بهتر از از داستان کوتاه و ساده ...