ماه های سال به آلمانی

ماه های سال به آلمانی

اسامی ماه های سال به آلمانی ، تقریبا مشابه زبان انگلیسی نوشته میشود و همین موضوع باعث میشود به راحتی آن ها را به خاطر بسپارید. تنها کافی است با تمرین مکرر و تکرار نوشتن روی کاغذ این اسامی را به خاطر بسپارید. قطعا میدانید که ماه های march ، ...