اسامی در زبان انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی

یکی از بخش های مهم گرامر در زبان انگلیسی مبحث اسامی می باشد . اسامی در زبان انگلیسی به چند بخش تقسیم میشود که شامل :

  1. اسم خاص (proper noun)
  2. اسم عام (common noun)
  3. اسم ذات (concrete noun)
  4.  اسم انتزاعی (abstract noun)
  5. اسم قابل شمارش (countable noun)
  6. اسم غیر قابل شمارش (Uncountable noun)
  7.  اسم جمع(collective noun)
  8.  اسم مرکب(compound noun)
  9. اسم مصدر(Gerund)
اسم خاص (proper noun) : 

این اسامی در زبان انگلیسی برای نامیدن شخص یا شی یا مکان خاصی به کار برده میشوند . به این علت که اسامی خاص روی اشخاص و مکان‌های خاص قرار می‌گیرند، پس با حروف بزرگ  (capital) شروع می‌شوند در هر جای جمله که باشند .

باید توجه کرد که اسامی خاص در اکثر موارد حرف تعریف نمی‌گیرند، به غیر از اسم برخی کشورها که حالت جمع داشته باشند و یا مواقعی که بخواهیم روی اثر هنری اسم هنرمند را بگذاریم.

اسامی خاص مانند : Iran                      Ali                Azadi square               Kerman shah

اسم عام (common noun) : 

این اسامی همانطور که از نامشان پیداست عمومیت دارند و اکثر اسامی عمومی اطراف ما را شامل میشوند و و به تمامی افراد همجنس و همنوع در یک گروه اشاره دارد.

اسامی فصل ها در زبان انگلیسی عام به حساب می آیند.

مانند : girl (دختر) – man (مرد) – woman (زن) – country (کشور) – city (شهر) – cat (گربه) – tree (درخت) – forest (جنگل)

اسم ذات (concrete noun) :

یکی از انواع اسم بوده و عمل یا وضعیتی را نشان می دهد که به خودی خود وجود دارد و قابل رویت می باشد و براي ناميدن شخص، شي ، حيوان ، مكان و هر چيز ديگر به كار مي رود و معادل كلمه noun در انگليسي می باشد .

مانند : درخت : tree ، اسب : horse ،دوچرخه : bike ، صندلی : chair

اسم انتزاعی (abstract noun) :

به اسم هایی گفته میشوند که با حواس پنج گانه درک نمیشوند. یعنی اسامی انتزاعی قابل لمس، دیدن، بوییدن، چشیدن و شنیدن نیستند.  مانند شجاعت، عشق، ترس، نفرت در واقع شما نمی‌توانید این مفاهیم را ببینید یا لمس کنید فقط می‌توانید به آن‌ها خوب فکر کنید. افعال «Gerunds» که پسوند ing در انتهای آن‌ها به چشم می‌خورد هم معمولا به مفاهیم انتزاعی اشاره می‌کنند.

مانند :  goodness, kindness, beauty, intelligence, generosity, cleverness

اسم قابل شمارش (countable noun) :

اسامی قابل شمارش اسامی می باشند که دارای هر دو ساختار مفرد و جمع هستند و میتوان آن ها را شمرد.این اسامی مي‌توانند به دنبالan ، a يا one  بيايند. همچنین مي‌توانند بعد از these، few ، many و those نیز بيايند .

اگر یک اسم قابل شمارش به صورت مفرد باشد به حرف اول آن کلمه نگاه می کنیم و از a یا an استفاده می کنیم . در واقع اگر حرف اول آن کلمه یک حرف صدادار باشد از an استفاده می کنیم ، در غیر این صورت از a استفاده می کنیم .

و برای جمع بستن اسامی قابل شمارش کافی است که به انتهای آنها s یا es اضافه کنیم .

مانند :

I have a car

She has three books

How many friends do you have?

I have two friends

اسم غیر قابل شمارش (Uncountable noun) : 

اسامی غیر قابل شمارش شکل جمع نداشته و همیشه مفردند.برای تعیین مقدار اسامی غیر قابل شمارش از some مورد استفاده قرار کرد همچنین مي‌توانند به دنبال much و little نیز بيايند . به راحتی‌ نیز می‌توانند به دنبال اصطلاحاتی‌ از قبيل most of the ،all of the ، all the و half the بيايند .

مانند :  tea ، sugar،water،bread،air،rice،knowledge،beauty،water

اسم جمع(collective noun) : 

این اسامی به مجموعه یا گروهی از اشخاص،اشیا،حیوانات اشاره میکند با این تفاوت که آنها معمولاً به عنوان اسم مفرد در یک جمله عمل می‌کنند و به عبارت دیگر نماینده تعدادی از افراد همجنس و مشابه خود می باشند .

مانند :group => گروه
collection => مجموعه
tribe => قبیله
fleet => ناوگان
band => گروه موسیقی

 اسم مرکب(compound noun) :

اسم مرکب اسمی است که از دو اسم یا بیشتر درست شده است.یک اسم مرکب معمولا از یک اسم به اضافه اسم یا یک صفت به اضافه اسم ساخته شده است.هر اسم مرکب به عنوان یک اسم تنها که می تواند به وسیله صفات و اسم ها تعریف شود در جمله حضور پیدا می کند . در بیشتر اسامی مرکب، کلمه ی اول کلمه ی دوم را توصیف می کند و اطلاعاتی در مورد کلمه ی دوم به خواننده می دهد.

انواع اسم مرکب :

اسم مرکب با فاصله بین لغات »»» tennis shoe

اسم مرکب با خط فاصله »»» six-pack

اسم مرکب بدون فاصله »»» bedroom

اسم مصدر(Gerund) : 

اسم مصدر در زبان انگلیسی ، اسمی می باشد که از فعل مشتق شده است و ساختار آن به اینگونه است که به آخر ریشۀ فعل ing اضافه میشود.در واقع اﺳﻢ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ing ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﺩ .

توجه کنید که اسم مصدر را با فغل ing دار در قسمت افعال زمان دار اشتباه نگیرید .

کاربرد اسم مصدر : 

1- به عنوان فاعل در اول جمله

     Learning English at school wasn’t hard

2- بعد از کلیه حروف اضافه of, in, for, on, about, at, after, before, by, with, without, near

I’m tired of listening to her problems

3- به عنوان مفعولِ جمله بعد از برخی از فعال

like studying English

دیدگاه ها بسته شده اند.