اصطلاحات بانک در انگلیسی

اصطلاحات بانک در انگلیسی

اصطلاحات بانک در انگلیسی یکی از مطالبی هست که حتما باید آن ها را بلد باشید چرا که وقتی به کشور دیگری می روید یکی از مکان هایی که امکان رفتنتان به آنجا زیاد می باشد بانک است . اگر این لغات و اصطلاحات بانکی را بلد نباشیم مکاتبه و مکالمه با کارمند بانک در کشوری که زبانشان را نمی‌دانیم میتواند دلهره آور باشد.

آلپیدا در این مقاله شما را با لغات و اصطلاحات رایج در بانک و امور بانکی آشنا می کند .

اگر روزی به یک بانک در خارج از کشور مراجعه کردید، مهم است که اصطلاحات بانک در انگلیسی را شناخته و آگاه باشید که مفهوم هرکدام از آنها چیست. در ادامه این مقاله مهمترین اصطلاحات انگلیسی بانک را برای شما گردآوری نموده ایم. به مواردی که در اینجا به آنها اشاره شده است توحه نمایید. احتمالا اگر فکر می‌کنید برخی از این موارد را قبلا بلد بودید، دارای اهمیت است که دوباره آن‌ها را مرور کنید.

گاها اتفاق می‌افتد که کلمه‌ای برای ما آشنا به نظر می‌رسذ و خیال می‌کنیم آن را بلد هستیم، در واقع و در حقیقت هنگامی که نیاز داریم از آنها استفاده نماییم چیزی یاد ما نمی‌آید. به همین دلیل است که خیلی از زبان‌آموزان می‌گویند: “من همه‌چیز را متوجه می‌شوم، اما نمی‌توانم به خوبی صحبت کنم”

 

لغات و اصطلاحاتی که مربوط به بانک و امور بانکی است :

banker
بانکی، بانکدار، صراف
.
bank officer
کارمند بانک
.
accountant
حسابدار
.
bookkeeper
دفتر دار/ ثبت کننده
.
economist
اقتصاد دان
.
teller
پاسخگو
.
cashier
صندوق دار
.
auditor
بازرس دفاتر محاسباتى ،حسابرس
.
account
حساب
.
credit
اعتبار
.
currency
ارز
.
account
حساب
.
bills
صورت های مالی
.
borrow
قرض
.
alarm
هشدار
.
cash
نقد
.
cashier
صندوقدار
.
check
چک
.
coins
سکه ها
.
credit
اعتبار
.
credit card
کارت اعتباری
.
currency
ارز
.
customer
مشتری
.
deposit
مانده/ اندوخته
.
lend
قرض کردن
.
loan
وام
.
manager
مدیر
.
money
پول
.
mortgage
گرو گذاشتن/ رهن
.
pay
پرداخت
.
save
ذخیره/ پس انداز
.
savings
پس انداز ها
.
guard
نگهبان
.
vault
خزانه/محل نگهداری پولها در بانک
.
withdraw
برداشت

_deposit slip:رسید واریز حساب

_security guard: گارد امنیتی

_vault:گاو صندوق

_safety deposit box:صندوق امانات

_valuables:اشیاء ارزشمند

_opening an account: حساب بانکی باز کردن

_account manager:مدیر حساب بانکی

_passbook:دفترچه حساب بانکی

_savings account number: شماره حساب پس انداز بانکی

_ check book:دسته چک

_check:چک بانکی

_checking account number:شماره حساب جاری

_ATM card: کارت خروج پول از خود پرداز

_bank statement:صورت حساب بانک

_balance:مانده حساب

. Cash a check:چک را نقد کردن

. Make a deposit:پول به حساب واریز کردن

. Bank online:با اینترنت معامله بانکی انجام دادن

. Insert your ATM card: کارت ای تی ام را وارد کنید

. Enter your PIN: شماره پین(شناسایی شخصی) را وارد کنید

 Withdraw cash:وجه نقد را بیرون بکشید

Remove your card: کارت خود را دراورید

مکالماتی که در بانک به کمک آنها می توانید کارهای بانکی خود را انجام دهید :

♦ I would like to open an account.

من مي خواهم يک حساب باز کنم.

♦ Here is my passport.

‫اين پاسپورت من است.

♦ And here is my address.

‫و اين آدرس من است.

♦ I want to deposit money in my account.

‫من مي خواهم پول به حسابم واريز کنم.

♦ I want to withdraw money from my account.

‫من مي خواهم از حسابم پول برداشت کنم.

♦ I want to pick up the bank statements.

‫من مي خواهم موجودي حسابم را بگيرم.

♦ I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.).

‫من مي خواهم يک چک مسافرتي را نقد کنم.

♦ What are the fees?

‫مبلغ کارمزد چقدر است؟

♦ Where should I sign?

‫کجا را بايد امضا کنم؟

♦ I’m expecting a transfer from Germany.

من منتظر يک حواله بانکي از آلمان هستم.

♦ Here is my account number.

‫اين شماره حسابم است.

♦ Has the money arrived?

پول رسيده است؟

♦ I want to change money.

من مي خواهم اين پول را به ارز ديگري تبديل نمايم.‫

♦ I need US-Dollars.

‫من به دلار آمريکا نياز دارم.

♦ Could you please give me small notes / bills ?

‫لطفآ اسکناس هاي ريز به من بدهيد.

♦ Is there a cashpoint / an ATM ?

آيا اينجا دستگاه عابر بانک وجود دارد؟

♦ How much money can one withdraw?

‫چه مقدار پول مي توان برداشت نمود؟

♦ Which credit cards can one use?

‫کدام کارت هاي اعتباري را مي توان استفاده کرد؟

 

♦ Where is the nearest branch of …. ( name of bank )?

 نزدیکترین شعبه بانک … کجاست؟

♦ Are you bank clerk here?

شما کارمند این بانک هستید؟

♦ Please go to the cashier over there.

 لطفا به صندوقداری که آنجاست مراجعه کنید.

♦ There are many people at the counter now.

 الان پشت باجه خیلی شلوغ است.

♦ I bank with …. ( name of bank ).

 من بانک …. حساب دارم.

♦ I am a client of this bank.

 من مشتری این بانک هستم.

♦ May I help you?

 می توانم کمکتان کنم؟

♦ I would like to open an account with your bank.

مایلم در بانک شما حساب باز کنم.

♦ What kind of account would you like to open? a saving account or a checking account?

 چه حسابی باز می کنید؟ پس انداز یا جاری؟

♦ May I see a statement of my account?

می توانم گزارش حسابم را ببینم؟

♦ You are overdrawn.

 شما بیش از موجودی خود برداشت کرده اید.

♦ Where can I cash this check?

 کجا می توانم این چک را نقد کنم؟

♦ This check is payable to the bearer.

 این چک در وجه حامل است.

♦ How do you want the money?

 چندی می خواهید؟

♦ Please give me fifties.

لطفا پنجاه دلاری بهم بدین.

♦ My check has never bounced.

 چک من هیچ وقت برگشت نخورده است.

♦ Have you ever drawn a bad cheek?

 هیچ وقت تا حالا چک بی محل کشیدی؟

انواع چک در زبان انگلیسی :

چک بانکی :check

دسته چک:check book

چک تضمینی:certified check

چک برگشتی:bounced check

چک در وجه: check to the order of

چک بی محل:bad check

چک کشیدن:draw a check

check clearing :وصول چک

چک سفید امضاء:blank check

ته چک: check stub

سفته: promissory note

چک تاریخ گذشته: stale check

چک مدت دار:post-dated check

انواع کارت بانکی در زبان انگلیسی :

1-Credit card (کارت اعتباری)       

 A small plastic card that you use to buy goods or services and pay for them later.

کارت اعتباری کارتی است که شما می توانید از طریق آن هزینه کالا یا خدمات دریافتی را بپردازید و پول آن را بعدا پرداخت کنید. در این روش ابتدا بانک به جای شما مبلغ مورد نظر را می پردازد و شما بعدا بدهی خود را به بانک پرداخت می کنید.

 

2-Debit card ( کارت بانکی یا کارت نقدی)                                                                                

A plastic card with your signature on that you can use to pay for things. The money is taken directly from your bank account. They usually have a Visa or MasterCard logo on them.

یک کارت پلاستیکی با امضای شما روی آن که برای پرداخت مبالغ از آن استفاده می کنید. پول از این کارت مستقیما از حساب شما برداشت می شود. این کارت ها معمولا یک ویزا یا مسترکارت روی خود دارند.

 

3-ATM card (کارت عابر بانک)

ATM cards look just like regular debit cards, and you can use it at ATMs. The difference is that a debit card has a Visa® or Mastercard® logo on its face.

کارت عابر بانک دقیقا مانند کارت بانکی است . با این تفاوت که کارت بانکی وقتی که ویزا کارت و مستر کارت برای خرید موردقبول هستند نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

4-Cheque card (چک کارت)                                                                         

A card given by your bank that you must show when you write a cheque, which promises that the bank will pay out the amount written on the cheque.

کارتی که توسط بانک به شما داده می شود و هنگام نوشتن چک باید آن را نشان دهید. این کارت متعهد می شود که بانک مبلغ نوشته شده روی چک را پرداخت می کند.

5-Fleet card or Fuel card (کارت سوخت)

A fleet card is used as a payment card, most commonly for gasoline, diesel and other fuels at gas stations.

کارت سوخت برای پرداخت گازوییل، دیزل و انواع سوخت های دیگر در پمپ بنزین استفاده می شود.

دیدگاه ها بسته شده اند.