الفبای ترکی استانبولی

الفبای ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی یکی از قشنگ ترین زبان ها برای یادگیری می باشد . در زبان ترکی کلمات همانجوری که نوشته میشوند خوانده میشوند و این به شما کمک می کند تا با یادگیری الفبای این زبان کلمات آن را بخوانید .

شاید برایتان جالب باشد که برای زبان ترکی ابتدا خط قومی خاصی (ترکی باستان، اورخون) به کار میرفت، اما در دوره های بعد ترکان با فرهنگهای گوناگون اقوام همسایه آشنا شدند و با آن‌ها مناسباتی برقرار کردند و از زبان ها و خط هایشان استفاده کردند.

ترکان از قرن دوم، در ادوار و مکانهای مختلف تحت تأثیر ادیان و فرهنگ‌هایی که پذیرفته‌اند یا در جوار آن‌ها قرار گرفته اند، زبان خود را با خط های متفاوتی کتابت کرده اندد.

هر یک از این خطوط دوره رواج متمایزی داشته است؛ برخی عمر کوتاه داشته اند، بعضی به حیات خود ادامه داده ولی به صورت محلی باقی‌مانده اند، بعضی نیز از محیط خود فراتر رفته و از لحاظ مدنی و فرهنگی گسترش یافته اند.

در این زبان بیشتر الفبا شبیه به الفبای لاتین انگلیسی می باشد که از این جهت یادگیری را برای شما راحت تر می کند .

زبان ترکی 29 حرف الفبا دارد و تفاوت حروف آن با حروف انکلیسی در  حروف ç, ğ, ı, ö, ş, ü می باشد و همپنین ذز الفبای ترکی حروف q, w, x وجود ندارد .

تلفط اکثر حروف ترکی شبیه به انگلیسی می باشد به جز چند حرف که باید آنها را یاد بگیرید .

از میان حروف ترکی 8 تای آن‌ها حرف صدادار هستند (A، E، I، İ، O، Ö، U، Ü) و بقیه آن ها حرف بی صدا می باشند .

حروف الفبای ترکی شامل :

 

حرف ترکیاسم در الفباصدای فونتیکمعادل فارسیمثال
A aa/a/آ  kalem
B bbe/b/ب balık
C cce /d͡ʒ/ج cep
Ç ççe/t͡ʃ/چ çay
D dde/d/د deve
E ee/e/کسره (-ِ) ev
F ffe/f/ف fil
G gge/ɡ/, /ɟ/گ gemi
Ğ ğyumuşak ge/ː/, /‿/, /j/مشابه ی* yağmur
 eğitim
H hhe/h/ه havlu
I ıı/ɯ/ای کوتاه ıspanak
İ ii/i/ای کشیدهİngilizce
J jje/ʒ/ژ jimnastik
K kke/k/, /c/ک kitap
L lle/ɫ/, /l/ل limon
M mme/m/م masa
N nne/n/ن Namaz
O oo/o/ضمه (-ُ) okul
Ö öö/ø/کسره دهان گرد**ördek
P ppe/p/پ parmak
R rre/ɾ/رresim
S sse/s/سsu
Ş şşe/ʃ/شşeker
T tte/t/تtop
U uu/u/اوuçak
Ü üü/y/ای دهان گرد***ülke
V vve/v/واوvazo
Y yye/j/یyemek
Z zze/z/زzambak

نکاتی که باید در زبان ترکی بهشان باید توجه کنید :

  1. g نرم (soft gیا (Yumuşak g) بعد از یک حرف صدادار می آید و صدایی مشابه “ی” در فارسی ایجاد می کند معمولا باعث می­شود حرف قبلی کمی طولانی­ تر تلفظ شود.
  2. حروفی که نشانه (^)‌ روی آن­ها قرار دارد، تلفظی شبیه به g نرم دارند اما استثناهایی هم درباره آن­ها وجود دارد.
  3. همان طور که در بالا گفتیم در الفبای ترکی استانبولی حرف “x” وجود ندارد، به جای آن از حرف “k” استفاده می­شود.

در انتها برای یادگیری این زبان شیرین کافی ست با آلپیدا همراه شوید .

دیدگاه ها بسته شده اند.