حروف ترکیبی در انگلیسی

حروف ترکیبی در انگلیسی

حروف ترکیبی در انگلیسی :

مقدمه

در این مقاله میخواهیم درباره حروف ترکیبی در انگلیسی صحبت نماییم. ما همگی در دوران تحصیلات و مدرسه خود فراگرفتیم که الفبای انگلیسی تشکیل شده است از ۲۶ حرف و به همین ترتیب تلفظ حروف را می‌توان اولین چیزی دانست که در زبان انگلیسی همه ما آموختیم.

زبان انگلیسی در واقع یک زبان بسیار دلپذیر است، حداقل نسبت به سایر زبان‌های اروپایی 🙂 و بیشتر افراد به خاطر کاربردهای متنوع آن، تمایل به یادگیری این زبان دارند.

اما بسیاری دیگر و برخی کودکان با تلفظ درست حروف ترکیبی در انگلیسی آشنا نیستند و به درستی نمی‌توانند آنها را تلفظ نمایند. به همین علت شاید بهتر باشد که برای مکالمه روانتر این زبان در ابتدا، تلفظ صحیح حروف ترکیبی را بدانید و با آنها آشنا بشوید.

حروف ترکیبی در انگلیسی در واقع حروفی هستند که از کنار هم قرار گرفتن دو یا چندین حرف تشکیل شده و آوای مخصوص به خود را می دهند. این حروف در واقع در زبان انگلیسی کاربرد های فراوانی دارند و بسیاری از کلمات انگلیسی همانطور که می‌دانید، شامل این حروف می شوند.

 

حروف ترکیبی در انگلیسی یا همان ” دایگراف ” چیست؟

برای تلفظ  آوای کلمات ، در هر زبانی یکسری استثناء ها وجود دارد که زبان انگلیسی نیز از آن مجزا نیست .

digraph : به حروف ترکیبی در انگلیسی که شامل ترکیب دو یا بیش از دو حرف در کنار هم ، که نشان‌دهنده‌ی یک صدا هستند را دایگراف میگویند.

برای مثال در زبان فارسی : در کلمه ی “خواب” حروف “وا ” در کنار هم  صدای ” آ ” می دهند و به عبارتی حرف “و” خوانده نمی شود.

پس در زبان انگلیسی نیز از این قبیل حروف وجود دارند که زمانیکه در کنار هم قرار می گیرند ، با هم خوانده شده و یک صدا را میدهند. به این حروف ، حروف ترکیبی یا digraph می گویند .

اگر می خواهید حروف ترکیبی در زبان انگلیسی را یکبار برای همیشه یاد بگیرید ، توضیحات زیر را مطالعه کنید : 

 • در زبان انگلیسی ، اکثر digraph ها از ترکیب حروف با حرف h ساخته می شوند .
 • زبان انگلیسی داراي 26 حرف بوده كه 5 حرف (a , e , i , o , u) صدادار و دو حرف (y , w) نيمه صدادار هستند. بقيه ی 19 حرف باقی مانده نیز بی صدا می باشند.

حروف ترکیبی بی صدا انگلیسی را به صورت لیست کامل در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید. 

 حروف ترکیبی در انگلیسی

در اینجا مثال هایی از حروف ترکیبی در انگلیسی بهمراه توضیحات آورده شده است :

حروف ترکیبی تلفظ  مثال
Ch تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت چ می باشد. Chair, cheese
Ph تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ف می باشد. Phone, elephant
Kh تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت خ می باشد. Khazar, kharazmi
Gh تلفظ این دو حرف در کنار قبل از حروف صدا دار بیاید بصورت ق-غ  و در غیر اینصورت ف می باشد. Ghand , enough
Sh تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ش می باشد. She, share
Zh تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ژ می باشد. Mozhgan, mozhdeh
Th تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ذ-ث می باشد. Nothing, teeth
Tu تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت چ می باشد. Picture, nature
Ee تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ای کشیده می باشد. Need, see
Oo تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت او کشیده یا اُ کوتاه میباشد. Book, afternoon
Ou لفظ این دو حرف در کنار هم بصورت اُو° می باشد. Outshout
Ow تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت اَو° می باشد. Now, cow
Tch تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت چ می باشد. Watch, catch
Du تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت جو می باشد. Education, schedule
Ti تلفظ این دو حرف در کنار هم گاهی بصورت ش می باشد. Patience
Tion تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت شن می باشد. Animation, station
Sion
اگر قبل از آن یکی از حروف صدادار باشد صدای ژن و در غیر این صورت به صورت شن میدهد. Tension, decision
حروف ترکیبی صدا دار انگلیسی را به صورت لیست کامل در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید. 
 حروف ترکیبی در انگلیسی
نکات مهم درباره ی حروف ترکیبی در انگلیسی :
 •  هرگاه بعد از (a ) حرف (L) و بعد از آن یکی از حروف (m) ، (v) و یا (f) باشد، نه تنها (a) صدای  “ آ ” می‌دهد، بلکه (L) نیز تلفظ نمی‌شود.
 • مانند : Palm , half , halves

حرف (b ) در اکثر کلمات صدای “ب” فارسی دارد . اما معمولاً در موارد زیر تلفظ نمی‌شود :

1. هنگامی که بعد (m ) بیاید ، مانند :

plumb numb , thumb , dumb , climb , lamb , comb

2. هنگامی که قبل از حرف (t ) قرار گیرد مانند :

doubt , debt

 • حرف ( c ) با توجه به حروفی که با آنها ترکیب می‌شود می تواند صداهای ” س ” ، ” ک ” و یا ” ش ” داشته باشد .
  هرگاه قبل از یکی از حروف ( i) ، (e ) ، (y ) ، بیاید معمولاً صدای ” س ” می‌دهد،
 • مانند :City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling
 •  اگر (c ) یکی از ترکیبات ( ea ) ، (ie ) ، (ia ) ، و یا (io ) بیاید ، (c ) صدای (ش) می‌دهد.
 • مانند :Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious 
 • حرف (c ) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ” ک ” دارد.
 • مانند :Music , scientific , craft , cloth , tract 
 • اگر بعد از حرف D ترکیب (ge ) بیاید (d ) تلفظ نمی‌شود.
 • مانند :Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge
 • اگر (-ed ) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می‌دهد.
 • مانند :Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed
 • در صورتی که در کلمه ای (e ) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز (e ) صدای خودش یعنی (ایی ) را می‌دهد
 • مانند:Severe , scheme
 • اگر ( g ) قبل از حروف (u ) ، (o ) و (a ) بیاید صدای ( گ) می‌دهد.
 • مانند:Gum , gate , god
 • قبل از حروف (i ) یا (e ) گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می‌دهد.
 • مانند:Get , gem , general , ginger
 •  حرف k قبل از حرف n خوانده نمی شود. مانند: know – knife
 •  حرف n در پایان کلمه و بعد از حرف m خوانده نمیشود. مانند: solemn – column
 •  حرف gh در وسط کلمه و بعد از حرف i خوانده نمی شود. مانند: might – flight
 • حرف g در پایان کلمه و قبل از حرف n خوانده نمی شود. مانند: sign – design
 •  حرف b در پایان کلمه و بعد از حرف m خوانده نمی شود. مانند: comb – limb
 • هرگاه حرف w در آغاز کلمه و قبل از حرف r قرار بگیرد، خوانده نمی شود. مانند: Write – Wrong
 • معمولا حروف صدا دار قبل از حرف r دارای صدای (اِ) هستند. مانند: burn – standard – learn – sir – docto

منابع: Jakubmarian, grammerly

یک پاسخ