صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات اخلاقی یا Moral characteristics دز زبان انگلیسی صفت هایی هستند که برای نشان دادن شخصیت افراد به کار می روند.

که به آنها صفات توصیفی افراد هم می گویند ؛ این صفات ممکن است مثبت یا منفی باشند .

دانستن صفات اخلاقی در انگلیسی و آشنایی با آن ها به کمک می‌کند تا بتوانیم راحت تر، بهتر و روان تر با دیگران ارتباط بر قرار کنیم و با آن ها مکالمه داشته باشیم.

آشنایی با این صفات اخلاقی می‌تواند نقش پر رنگی در کیفیت مکالمه با مخاطب ما داشته باشد، پس آشنایی با این صفات و یادگیری آن ها مهم و ضروری است.

در مکالمات ما خیلی اوقات باید کسی را توصیف کنیم اما نمیدانیم چگونه ؟ استفاده مناسب از صفات برای افراد در جمله بسیار مهم می باشد .

صفات برای توصیف افراد به چند دسته تقسیم می شوند : صفات اخلاقی ، صفات ظاهری ، صفات سنی ، صفات احساسی

ابتدا باید صفات مربوط به هر دسته را یادبگیریم و سپس با نحوه استفاده آنها در جمله آشنا شویم .

صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات مثبت اخلاقی

در این بخش به اشاره به صفات اخلاقی مثبت می‌پردازیم و همچنین به معنی فارسی آن ها نیز اشاره‌ی کوتاهی می‌کنیم.

 

generous سخاوتمند

 kind مهربان

 smart باهوش

 outgoing اجتماعی

 calm آرام / خونسرد

 sensitive حساس

 cheerful بشاش

sensible دانا

hard-working  زحمتکش

clever زرنگ

intelligent باهوش

pleased راضی

 sophisticated  عاقل/ با تجربه

 delighted خرسند

friendly دوستانه

 introverted درونگرا

extroverted برونگرا

polite با ادب

 witty شوخ

enthusiastic مشتاق

 modest فروتن

relaxed آرام

 brave شجاع

unscrupulous بی پروا

principled معتقد / پایبند

 lucky خوش شانس

strong قوی

rich ثروتمند

 talented با استعداد

confident با اعتماد به نفس

صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات منفی اخلاقی

در این بخش، بعد از اشاره به صفات اخلاقی مثبت در زبان انگلیسی، به اشاره به صفات اخلاقی منفی می‌پردازیم و همچنان به معنای آن ها نیز اشاره‌ی کوتاهی خواهیم کرد.

 

cautious کنجکاو / فضول

shy خجالتی

 mean بدجنس

crazy دیوانه

impulsive غیر قابل پیش بینی

dishonest متقلب

 bad-tempered بد اخلاق

moody مودی

lazy تنبل

unintelligent کم هوش

 arrogant مغرور

 snobbish پرافاده

stupid احمق

crude بی تجربه

cheeky پررو

 unfriendly غیر دوستانه

easy-going بیخیال

 rude بی ادب / گستاخ

impolite بی ادب

 bad-mannered بد رفتار

miserable بدبخت

scruffy ژولیده

depressed افسرده

boring کسل کننده

bored بی حوصله

 impatient  عجول

conceited متکبر

cowardly ترسو

anxious مضطرب

 absent-minded حواس پرت

stressed پریشان خاطر

exhausted  خسته

disobedient سرکش

unluckyبد شانس

abnormal غیر عادی

 weak ضعیف

 poorفقیر

صفات اخلاقی در انگلیسی

صفات ظاهری

در این بخش به اشاره به صفات ظاهری در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و همچنین معنی آن ها را نیز در جلوی کلمات اشاره شده می‌توانید مشاهده کنید.

 

خوش لباس well-dressed

thin  لاغر

 fat چاق

 well-built خوش هیکل

pretty خوشگل

 handsome خوشتیپ

 ugly زشت

scruffy ژولیده

attractive جذاب

باریک اندام  slim

مو قرمز Redhead

کچل bald

بی مو bald-headed

رو فرم – متناسب Fit

چاقی مفرط obese

 قوی هیکل well-built

موی بلند long hair

موی کوتاه short hair

موی صاف straight hair

موی فر curly hair

موی روشن fair-haired

موی بلوند blond-haired یا blonde-haired

موی قهوه ای brown-haired

موی تیره dark-haired

موی قرمز نارنجی ginger-haired

 بلوند blonde

موی قهوه ای تیره brunette

موی قرمز redhead

صفات سنی

حال به اشاره به صفات سنی در زبان انگلیسی می‌پردازیم. همچنین معنای این صفات نیز در جلوی هر کدام اشاره شده است.

 

Man – Men مرد – مردها

Woman -Women زن / خانوم / زنها / خانومها

Senior citizen = 62+years old فرد بزرگ فامیل / ریش سفید فامیل = از ۶۲ سال به بالا

Infant =1 month – 3 months old نوزاد = از ۱ ماه تا ۳ ماهه

Baby = 3 months – 18 months old کودک = از ۳ ماه تا ۱۸ ماهه

Toddler = 18 months – 3 years old نو نهال = از ۱۸ ماه تا ۳ ساله

Child = 3 years old – 12 years old بچه = از ۳ سال تا ۱۲ ساله

6 -year- old boy پسر ۶ ساله

10 -year-old girl دختر ۱۰ ساله

Teenager = 13 years old – ۱۹ years old نوجوان = از ۱۳ تا ۱۹ ساله

 Adult = 18+ years old بزرگسال = از ۱۸ سال به بالا

Young جوان

Middle-aged میانسال

Elderly / Old پیر / سالخورده

صفات احساسی

حال نوبت به صفات احساسی می‌رسد. در این بخش به شاره به صفات احساسی و معنای آن ها پرداخته‌ایم.

خوشحال happy

 غمگین sad

 بدبخت miserable

نگران worried

افسرده depressed

هیجان زده excited

بی حوصله bored

 به ستوه آمده fed up

 خوشوقت pleased

 حظ کرده delighted

 غافلگیر surprised

 شگفت زده astonished

 ناامید disappointed

مشتاق enthusiastic

 آسوده relaxed

 مضطرب stressed

عصبی anxious

خسته tired

بیزار weary

 از پای درآمده exhausted

آزرده annoyed

عصبانی angry

خشمگین furious

کوفته livid

  متنفر disgusted

 

آلپیدا به شما پیشنهاد می دهد برای اینکه  صفات اخلاقی را راحت تر یاد بگیرید آنها را در دفتری نوشته و هر روز تعدادی از انها را حفظ کنید . سعی کنید بعد از حفظ هر صفت آنرا در جمله ای به کار ببرید همچنین صفات هایی که مترادف یا متضاد هم هستند را در اتنها کنار هم نوشته و با هم ، هم یاد بگیرید . بعد از اینکه تمام صفات را حفظ کردید افراد اطرافتان را در نظر گرفته و شخصیت کلی آنها را با این صفات از هر جهتی توصیف کنید .

 

مثال

در این بخش به ارائه‌ی مثال هایی از نحوه‌ی استفاده‌ی درست از این صفات در جملات پردخته‌ایم.

در برخی از جملات مثالی زیر، صفات همراه با مترادف و یا متضادشان آورده شده‌اند.

 

 نسبتاً اجتماعی است..He‘s quite sociable

نسبتاً گوشه گیر است..He’s rather unsociable

من مهربان و صمیمی هستم..I’m kind and friendly

 خودم را مهربان و صمیمی می دانم..I consider myself kind and friendly

 او راستگو(درستکار)/ نادرست است..He’s honest/ dishonest

 او آرام/ عصبی است..He’s calm/nervy

 او اجتماعی(زود جوش) / گوشه گیر(دیر جوش) است..He’s sociable/unsociable

 او خوش اخلاق/ بد اخلاق است..He’s good-tempered/bad-tempered

 او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست..He’s friendly/ rather unfriendly

 او خنده رو/افسرده است..He’s cheerful/depressed

 او پر حرف/ کم حرف است..He’s talkative/quiet

 او خوش صحبت/ کسل کننده است..He’s entertaining/boring

 او خجالتی/پررو است..He’s shy/ cheeky

 او مودب/ بی ادب است..He’s polite/impolite

 او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است..He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class

.He’s polite/ impolite (rude) او مودب/ بی ادب است.

 او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است..He’s reliable/unreliable

 او باهوش/ کودن است..He’s smart (clever, intelligent)/stupid

 او پر کار/ تنبل است..He’s hard- working/ lazy

 او صبور / عجول است..He’s patient/ impatient

 او فعال/ کم تحرک است..He’s active/ inactive

 او عاطفی/ غیر عاطفی است..(He’s emotional/ unemotional (cool

 او آگاه (معقول)/ ناآگاه است..He’s sensible/ insensible

 او خوش بین/ بدبین است..He’s optimistic /pessimistic

او جدی/ بی خیال است..He’s serious/ easygoing

 او سخاوتمند/ خسیس است..He’s generous/ mean

او صرفه جو/ ولخرج است..He’s economical/extravagant

 او با تدبیر/ بی تدبیر است..He’s tactful/tactless

او دارای اعتماد به نفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است..He’s self-confident/ insecure

 او مهربان/ نامهربان است..He’s kind/ unkind

او متواضع/ متکبر است..He’s down- to-earth (humble)/arrogant

 او عاقل/ ابله است..He’s wise/ a fool (foolish)

 او قاطع/ بی اراده است..He’s decisive/ indecisive

 او روشنفکر/امّل است..He’s intellectual/ fanatic

 او مسئول/ غیر مسئول است..He’s responsible/irresponsible

 او خلاق/ فاقد خلاقیت است..He’s creative/unimaginative

 او خود خواه نیست/ خود خواه است..He’s unselfish/ selfish

او آزاد اندیش/ کوته فکر است..He’s broad-minded/ narrow- minded

او با سلیقه/ شلخته است.. (He’s tidy(neat)/ messy(untidy

 او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد..He’s cooperative/uncooperative

 او با ملاحظه/ بی ملاحظه است..He’s considerate/inconsiderate

 او قابل انعطاف/ لجباز است..He’s flexible/stubborn

 او یک آقای به تمام معنی است..He’s a real gentleman

 او یک خانم به تمام معنی است..She’s a real lady

 او با نشاط و پر انرژی است..He’s lively and energetic

او مبتکر و خلاق است..He’s innovative and creative

 او متفکر و آزاد اندیش است..He’s thoughtful and open-minded

 او خود ساخته و متکی به نفس است..He’s self- made and independent

 او با سواد و با مطالعه است..He’s knowledgeable and well- read

 او با شخصیت و قابل احترام است..He’s dignified and respectable

 او سخاوتمند و مهمان نواز است..He’s generous and hospitable

 او سخت کوش و درس خوان است..He’s hard-working and studious

 او حسود است..He’s jealous

 او دو رو است..He’s two-faced

او حساس است..He’s sensitive (touchy

 او احساساتی است..He’s sentimental

 او لوس است..He’s spoiled

او کنجکاو(فضول) است..He’s curious (nosy/nosey

 او زود از کوره در می رود..He’s quick-tempered./he loses his temper quickly

همیشه پشت سر(من ) حرف می زند..He’s always talking behind (my) back

 او اعتماد به نفس ندارد..He lacks self-confidence

 نسبت به انتقاد حساسیت دارد..He’s rather sensitive to criticism

 هرگز غیبت نمی کند..He never backbites

 همیشه سر به سر دوستانش می گذارد..He always teases his friends

ساختار جملات

در این بخش به اشاره به ساختار جملات برای گفتن،‌شرح دادن و یا پرسیدن در مورد صفات افراد پرداخته‌ایم.

 What … like?; be + adjective (+noun)

  ?what…like; فعل be + صفت (+ اسم) 

?What are you like

.I’m talkative and friendly

.I’m a friendly and talkative person

شما چطور شخصی (آدمی) هستید؟

من پرحرف و مهربانم.

من یک شخص مهربان و پرحرف هستم.

?What’s she like

.She’s shy but friendly

.She’s a shy but friendly girl

او چطور شخصی (آدمی) است؟

او خجالتی اما مهربان است.

او یک دختر خجالتی اما مهربان است.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.