لهجه های انگلیسی

لهجه های انگلیسی و معرفی انواع گویش ها در آن

آموزش زبان انگلیسی و لهجه های انگلیسی امروزه به یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم آموزشی تبدیل شده است. چیزی که اهمیت آموزش زبان انگلیسی و یادگیری آن را زیاد می‌کند، جایگاه این زبان به عنوان یک زبان بین‌المللی است. از این رو مهم است که با مهم‌ترین مسائل در خصوص آموزش زبان انگلیسی آشنا باشید.

بریتانیا کشوری است با متنوع‌ترین گویش‌ها در جهان، با لهجه های انگلیسی بیشماری که در طول تاریخ هزاران ساله شکل گرفته است. تعداد کمی کشور انگلیسی زبان با چنین تنوع زبانی در چنین فضای کوچکی وجود دارند.

( توجه : در این متن از الفبای آوایی بین المللی ( IPA ) استفاده شده است)

این متن فهرستی از مهمترین لهجه های انگلیسی بریتانیایی است. گرچه این فهرست به هیچ وجه کامل نیست اما به شما یک نمای کلی از لهجه‌ها و گویش‌هایی را می‌دهد که در این سایت و یا دیگر موارد، مورد بحث قرار می‌گیرد.

تلفظ متداول (Received Pronunciation)

 

تلفظ متداول یا پذیرفته شده به لهجه معیار که تا کنون در بریتانیا وجود داشته نزدیک‌تر است. گرچه در اصل از انگلیسی لندنی گرفته شده اما مخصوص ناحیه خاصی نیست. شما احتمالاً این لهجه را بیشمار در اقتباس‌های جین آستین ، فیلم‌های مرچنت و آیوری و بازی‌های اسکاروایلد شنیده‌اید. این لهجه از اشراف سالاری (آریستو کراسی ) قرن 18 و 19 بوجود آمده و از آن به بعد به عنوان استاندارد طلایی به جای مانده است.

 

ویژگی‌ها

 

Non-rhoticity ،به این معنی که حرف r در انتهای کلمات تلفظ نمی‌شود (کلمه motherصدایی شبیه به “muhthuh” دارد.)

Trap-bath split ، با این معنی که کلماتی با a خاص ، مانند bath, can’t و danceبا a کشیده مانند fatherتلفظ می‌شوند (این a با آنچه در اکثر لهجه‌های آمریکایی وجود دارد متفاوت است ، در آن‌ها این کلمات با a کوتاه مانند cat تلفظ می‌شود.)

حروف مصوت محتاطانه‌تر از لهجه‌های دیگر در جنوب انگلستان تلفظ می‌شود ، این لهجه‌ها طی قرون گذشته دستخوش تغییرات قابل توجه شده‌اند .

 

نمونه‌های گویش

 

کاکنی ( cockney ) از لهجه های انگلیسی

 

کاکنی احتمالاً دومین لهجه معروف بریتانیا از لهجه های انگلیسی است. این لهجه از انتهای شرقی لندن نشات گرفته اما ویژگی‌های مشترکی با گویش‌های آن ناحیه دارد و برآنها نیز تأثیر بسزائی داشته است.

 

ویژگی‌ها

 

واکه برجسته در کلماتی مانندtrap و cat، بنابراین این کلمات صدایی شبیه به trep و cet دارند .

Non-rhoticity: به توضیحاتی که در بالا در بخش تلفظ متداول داده شد مراجعه شود.

Trap-bath split: به توضیحاتی که در بالا در بخش تلفظ متداول داده شد مراجعه شود.

London vowel shift (تغییر واکه لندنی): صداهای واکه‌ای به گونه‌ای تغییر کرده‌اند که صدای کاکنیdayبهIPA dæɪ(شبیه لهجه آمریکایی die) وکاکنی buy به IPA bɒɪنزدیک است (شبیه لهجه آمریکایی boy).

Glottal Stopping (چاکنایی-انسدادی): حرف t پشت گلو (چاکنای) میان واکها تلفظ می‌شود. بنابراین better بصورت IPA be?ə تلفظ می‌شود ( از نظر خارجی‌ها صدایی شبیه “be’uh” ) .

L-vocalization: حرف lدر انتهای کلمات تبدیل به یک حرف صدا دار می‌شود. بنابراین کلمه pal صدایی شبیه به pow دارد ( در IPA این حرف بصورت /w/, /o,/ و /ɰ/ ارائه شده است ) .

Th-Fronting ( جلو بردن th ): th در کلماتی مانند thinkو this با یک حرف صامت جلوتر البته بسته به نوع کلمه تلفظ می‌شود . بنابراین thing تلفظ می‌شود fing و this می‌شود dis و motherهم muhvah تلفظ می‌شود .

نمونه‌های گویش

 

 

انگلیسی رسمی (Estuary English ) جنوب شرقی بریتانیا

این لهجه از انگلیسی لندنی گرفته شده است و به جایگاهی تقریباً مشابه لهجه آمریکایی متداول نائل شد. ویژگی‌های این لهجه در حوالی جنوب شرقی انگلستان، شرق آنجلیا و احتمالاً دورتر شنیده می‌شود. این لهجه مسلماً به میدلندز و نواحی شمالی نفوذ کرده و از لهجه های انگلیسی مهم است.

 

ویژگی‌ها

 

مشابه لهجه کاکنی است اما در این لهجه معمولاً افراد کلماتی را که با th شروع می‌شوند را جلوتر تلفظ نمی‌کنند و یا واکه را در trap برجسته تلفظ نمی‌کنند. اما برخی قوانین سخت دارد .

حرف چاکنایی انسدادی t و صدای حرف l ( به بالا مراجعه کنید ) از سازندگان این لهجه هستند اما در مورد تعددشان شک و تردید است.

نمونه‌های گویش

 

West Country ( جنوب غربی بریتانیا ) از لهجه های انگلیسی

 

این لهجه به بخش عظیمی از لهجه‌ها اطلاق می‌شود که در جنوب انگلستان شنیده می‌شود. از پنجاه مایلی غرب لندن شروع می‌شود و تا مرز ویلز امتداد دارد. لهجه وست کانتری از لهجه های انگلیسی متداول است.

 

ویژگی‌ها

 

Rhoticity، به این معنی که کلمهrپس از مصوت‌ها تلفظ می‌شود. بنابراین به عنوان مثال گرچه یک لندنی کلمه mother را muthah تلفظ می‌کند اما یک بریستولی mutherrrمی‌گوید( یعنی به همان لهجه‌ای که مردم آن را درآمریکا یا ایرلندتلفظ می‌کنند).

از جهات دیگر، این منطقه یک منطقه عظیم گویش است، بنابراین هزاران تنوع گویشی وجود دارد.

 

نمونه‌های گویش

 

 

لهجه های انگلیسی متفاوتی وجود دارند که با توجه به موقعیت جغرافیایی مانند فارسی گویش ها می‌توانند متفاوت باشند.

 

انگلیسی میدلندزی ( Midlands English ) از لهجه های انگلیسی متداول

 

این لهجه از انگلیسی لندنی گرفته شده است و به جایگاهی تقریباً مشابه لهجه آمریکایی متداول نائل شد. ویژگی‌های این لهجه در حوالی جنوب شرقی انگلستان، شرق آنجلیا و احتمالاً دورتر شنیده می‌شود. این لهجه مسلماً به میدلندز و نواحی شمالی نفوذ کرده است.

 

ویژگی‌ها

 

foot-strut merger: بدین معنی که سیلابfoot و could با سیلابی مشابه strut و fudgeتلفظ می‌شود.(IPA ʊ)

مصوتها که به شکلی دیگر و به طور مبهم یادآور لهجه‌های استرالیایی هستند، با iکوتاه درkitکه بهIPA kit (“keet”) نزدیک است و واکه‌های مرکب بی‌نهایت آزاد.

تنوعی از واژگان غیر معمول. برخی گویش‌های میدلندز شرقی هنوز هم ویژگی یک واژه یعنی thou را دارند!

 

نمونه‌های گویش

 

انگلیسی انگلستان شمالی (Northern England English)

 

این لهجه از لهجه های انگلیسی در شمال نواحی مرکزی در شهرهایی همچون منچستر، لیدز و لیورپول صحبت می‌شود. لهجه‌های مربوطه همچنین در شهرستان یورکشیر پیدا شده، گرچه برخی ویژگی‌های منحصر به فرد گویشی نیز وجود دارد که وارد این مقوله نمی‌شویم.

 

ویژگی‌ها

 

foot-stut merger : ( توضیحات میدلندز را در بالا ببینید.)

Non-rhoticity، بجز در برخی مناطق روستایی.

واکه‌های مرکب در کلماتی مانند kite و rideکشیده می‌شوند بنابراینkite شبیه IPA ka:ɪt تلفظ می‌شود ( یعنی صدایی تقریباً شبیه صدای “kaaaait” ) .

واژه بی‌نظیر شامل استفاده از واژه mam به معنیmother، مشابه لهجه انگلیسی ایرلندی.

 

نمونه‌های گویش

 

Geordie از لهجه های انگلیسی

 

Geordie هم به مردم و هم گویش نیوکاسل بالای رود تاین در شمال شرقی اگلستان اطلاق می‌شود. این لهجه ممکن است در کل به لهجه‌ها و گویش‌ها در شمال شرقی انگلستان منسوب شود.من این لهجه را در منطقه‌ای مجزا از مابقی انگلستان شمالی طبقه‌بندی می‌کنم، چون این لهجه اساساً با زبانی که در شهرهای مجاور صحبت می‌شود متفاوت است.

 

ویژگی‌ها

 

foot-stut merger: ( توضیحات میدلندز را در بالا ببینید)

Non-rhoticity: ( حداقل در شهرها)

واکه مرکب/ai/ در kite بصورتIPA ɛɪ برجسته می‌شود، بنابراین صدای آن شبیه لهجه آمریکایی یا بریتانیایی معیار kate می‌شود .

واکه مرکب/au/  در واژه about بصورت IPA u: ( یعنی “oo”) در لهجه‌های غلیظ تلفظ می‌شود . بنابراین bout صدایی شبیه boot دارد.

 

نمونه‌های گویش

 

 

انگلیسی ولزی ( Welsh English )

 

این لهجه به لهجه‌ها و گویش‌هایی اطلاق می‌شود که در حومه ولز صحبت می‌شود. گویش این منطقه به شدت تحت تأثیر زبان ولزی ست که امروزه بیش از زبان‌های سلتیک صحبت می‌شود.

 

ویژگی‌ها

 

انگلیسی عموماً پس ازتلفظ متداول یا لهجه‌های مربوطه اما با ته مانده‌های زیادی از زبان ولزی شکل گرفته است.

سیلاب‌ها استرس ملایمی دارند و عروض لهجه بسیار آهنگین است.

حرفr اغلب غلتان و لرزان تلفظ می‌شود .

برخی واژه های این گویش از زبان ولزی آمده اند .

نمونه‌های گویش

 

انگلیسی اسکاتلندی ( Scottish English ) از لهجه های انگلیسی دشوار

 

این تعریف جامعی ست برای توصیف انگلیسی که در حومه اسکاتلند صحبت می‌شود. توجه داشته باشید انگلیسی اسکاتلندی با اسکاتس یعنی زبانی که از انگلیس کهن نورتامبریا (Northumbrian Old English ) نشات گرفته و در اسکاتلند نیز صحبت می‌شود متفاوت است. گفته می‌شود که اسکاتس تأثیر بسزایی در چگونگی صحبت کردن به زبان انگلیسی در اسکاتلند دارد. اسکاتلندی از لهجه های انگلیسی خاص و دشوار حساب می‌شود.

 

ویژگی‌ها

 

Rhotic با تلفظ غلتان و لرزان r

انسداد چاکنای کلمه tزمانیکه بین مصوت‌ها باشد ( شبیه کاکنی و لهجه‌های مربوطه )

تلفظ‌های واکه‌های تک آوایی /ei/ و واکه‌های مرکب /ou/، بنابراین واژه face بصورتIPA fe:sو goat هم به صورتIPA go:tتلفظ می‌شود.

 

نمونه‌های گویش

 

 

کلام آخر درباره لهجه های انگلیسی

متأسفانه این لیست کامل نیست. من مناطق گویش کوچکتر که جزء این لیست نیستند را به حساب نمی‌آورم. این لیست شامل ( آنجلیای شرقی ، کاردیف اربن ، انگلیسی کورکنی ، نورتابرلند و غیره ) می‌باشد. با این حال تلاش من بر این است تا فهرستی از لهجه‌ها و گویش‌هایی را ارائه دهم که اکثرشان در این بلاگ و یا سایت‌های دیگر آمده‌اند.

 

منابع مطلب لهجه های انگلیسی

Different English Accents (with Examples) | Preply

An Introduction to English Accents | Tandem

دیدگاه ها بسته شده اند.