آب و هوا در انگلیسی

آب و هوا در انگلیسی

یکی از پرکاربردترین و پرتکرار ترین مکالامات روزمره ما درباره آب و هوا می باشد که در زبان انگلیسی هم بسیار رایج و مهم می باشد. بحث در مورد آب و هوا یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین روش ها برای باز کردن سر صحبت با دیگران است و در بسیاری از فرهنگ ها و ...