آموزش لغات کتاب 504 درس دوم

آموزش لغات کتاب 504 درس دوم

جملات و مکالمات در هر زبانی، از کلماتی تشکیل شده که بر اساس قواعد خاص و با ترتیب مشخصی کنار هم قرار می گیرند و با آهنگ و تلفظ مناسب، بیان می‌شوند. در نتیجه بخش مهمی از مکالمات هر زبان، لغات هستند. اهمیت حفظ لغات در زبان انگلیسی را همه زبان آموزان ...