آموزش لغات کتاب 504 درس سیزدهم

آموزش لغات کتاب 504 درس سیزدهم

برای داشتن مهارت های زبانی داشتن دایره لغات وسیع اولین و اساسی ترین گام می باشد. دانستن تنها معنی لغات کافی نمی باشد و شما باید بعد از یادگیری معنی لغات انها را درجملات بکار ببرید تا با کاربرد آنها در جملات هم آشنا شوید. یادگیری لغات در جمله و است ...