آموزش لغات کتاب 504 درس شانزدهم

آموزش لغات کتاب 504 درس شانزدهم

یکی از بهترین روش های یادگیری لغات در هر زبانی به کاربردن آنها در جملات می باشد به این صورت لغت به طور کاربردی در ذهن شما ثبت می شود. روش دیگری که می توانید با آن لغات را یاد گرفته و به ذهن بسپارید یادگیری هر لغت با مترادف و متضادش می باشد که در ا ...