آموزش لغات کتاب 504 درس ششم

آموزش لغات کتاب 504 درس ششم

تکرار داشتن یک اصل مهم در یادگیری لغات می باشد. زبان انگلیسی فرار است پس باید لغاتی را که یاد میگیرید بارها و بارها تکرار کنید تا آنها وارد حافظه بلند مدتتان شده و دیگر فراموشتان نشوند. حتما شما هم نام کتاب 504 لغت ضروری برای تافل را شنیده اید. ای ...