آموزش لغات کتاب 504 درس نهم

آموزش لغات کتاب 504 درس نهم

نکته مهم در یادگیری هر لغت در زبان انگلیسی این است که، یک کلمه ممکن است معانی مختلف و یا حتی ، متناقض داشته باشد. حفظ معانی مختلف یک لغت به تنهایی نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت های مختلف زبانی را پرورش بدهد پس باید به یادگیری موثر لغات انگلیسی بپردازی ...