آموش لغات کتاب 504 درس پانزدهم

آموزش لغات کتاب 504 درس پانزدهم

سعی کنید که در هر زمان و شرایطی با خودتان به زبان انگلیسی صحبت کنید و از کلمات جدید در آن جملات استفاده کنید. این کار به شما کمک زیادی می کند تا به جا افتادن طولانی مدت لغات در ذهنتان کمک کنید. اهمیت حفظ لغات در زبان انگلیسی را همه زبان آموزان مید ...