آموزش لغات کتاب 504 درس چهارم

آموزش لغات کتاب 504 درس چهارم

برای اینکه لغات را راحت تر به خاطر بسپارید و از ذهنتان بیرون نروند بهتر است انها را در جمله به کار ببرید و به عبارتی آنها را در جملات استفاده کنید. اهمیت حفظ لغات در زبان انگلیسی را همه زبان آموزان میدانند؛ به همین خاطر، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه ...