آموزش کتاب لغات 504 درس چهاردهم

آموزش کتاب لغات 504 درس چهاردهم

تلاش کنید که در هر شرایطی با خود به زبان انگلیسی صحبت کنید و از کلمات جدید در آن جملات استفاده کنید. این کار به شما کمک زیادی می کند تا به جا افتادن طولانی مدت واژگان در ذهنتان کمک کنید. اهمیت حفظ لغات در زبان انگلیسی را همه زبان آموزان میدانند؛ ب ...