ابراز پشیمانی در انگلیسی

ابراز پشیمانی در انگلیسی

برای همه ی ما پیش آمده از کاری که کرده ایم پشیمان شده باشیم و یا از کاری که دوست داشتیم در گذشته انجام بدهیم ولی انجام ندادیم پشیمان باشیم. در این پست ابراز پشیمانی در انگلیسی را یاد می گیریم که مبحثی می باشد که در مکالمات زبان انگلیسی کاربرد دارد ...