ادویه جات در انگلیسی

ادویه جات در انگلیسی

یکی از ضروریات زندگی در کشور های انگلیسی زبان دانستن ادویه جات می باشد چرا که برای تهیه غذا ها لازم می باشند. یکی از سرگرمی های خوشمزه نگاه کردن به برنامه های آشپزی می باشد که اگر نام این ادویه جات را بلد باشیم میتوانیم علاوه بر لذت برد از این برن ...