اصطلاحات کاربردی انگلیسی

اصطلاحات کاربردی انگلیسی

یکی از مهارت های حرفه ای شدن در مکالمه آشنایی با اصطلاحات کاربردی انگلیسی است. اصطلاحات از کجا میان ؟ هر زبان اصطلاحات خاص خود را دارد در واقع اصطلاح به گروهی از کلمات گفته می شود که به عنوان یک عبارت رایج استفاده می شود . لازم به ذکر است، معنی ...

چند اصطلاح انگلیسی را با هم یاد بگیریم

اصطلاحات انگلیسی را با هم یاد بگیریم

اصطلاحات انگلیسی در گفتوگو های روزمره ما بسیار مهم هستند چرا که باعث میشوند مکالمات ما خسته کننده نشده و همچنین استفاده از برخی اصطلاحات تاثیر کلام ما را بیشتر می کند. یادگیری اصطلاحات انگلیسی و به کار بردن آن ها در بهتر شدن مکالمه ما و نزدیک شدن ...