اصطلاحات بانک در انگلیسی

اصطلاحات بانک در انگلیسی

اصطلاحات بانک در انگلیسی یکی از مطالبی هست که حتما باید آن ها را بلد باشید چرا که وقتی به کشور دیگری می روید یکی از مکان هایی که امکان رفتنتان به آنجا زیاد می باشد بانک است . اگر این لغات و اصطلاحات بانکی را بلد نباشیم مکاتبه و مکالمه با کارمند بانک ...