اصطلاحات خرید کردن به انگلیسی

اصطلاحات خرید کردن به انگلیسی

خرید کردن یکی از کارهایی می باشد که ما در طی روز برای تامین مایحتاج خود  انجام می دهیم. ممکن است کمی نگران باشیدو تردید کنید که مرتکب اشتباه شوید، ولی باید بدانید که این کاملا طبیعی می باشد.شاید برایتان سخت باشد متوجه شوید دستیار فروشگاه چه چیزی ب ...