افعال دو قسمتی در انگلیسی

افعال دو قسمتی در انگلیسی

یکی از رایج ترین بخش از گرامر و دستور زبان انگلیسی که شما زیاد با آن بر خورد خواهید داشت، افعال دو قسمتی و یا Phrasal Verbs هستند. افعال دو قسمتی در انگلیسی دسته ای از افعال هستن که به انها افعال عبارتی Phrasal Verbs هم گویند و این افعال از دو قسم ...