افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده چه افعالی هستند ؟ لازمه ی تسلط به زمان ها (گذشته ی فعل ها)، در زبان انگلیسی، شناخت افعال بی قاعده است. به طور کلی می‌توان گفت که افعال در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. افعال بی قاعده و افعال با قاعده. همه افعال شکل پایه ...