افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی

افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی

یکی از ابزار ها برای تقویت speaking و writing یادگیری افعالی که بیشترین استفاده را در متن ها و جملات انگلیسی دارند می باشد. افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی، افعالی می باشند که در مکالمات روزمره و نوشتن های معمول به کار میروند و یادگیری آنها کمک زیا ...