الفبای ترکی استانبولی

الفبای ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی یکی از قشنگ ترین زبان ها برای یادگیری می باشد . در زبان ترکی کلمات همانجوری که نوشته میشوند خوانده میشوند و این به شما کمک می کند تا با یادگیری الفبای این زبان کلمات آن را بخوانید . شاید برایتان جالب باشد که برای زبان ترکی ابتد ...