اصطلاحات انتخابات در انگلیسی

انتخابات در زبان انگلیسی و اصطلاحات آن

چند روز هست که در همه جا حرف از انتخابات است و همه در تمام کشور های دنیا دنبال کننده اخبار انتخابات آمریکا هستند . برای همین تصمیم گرفتیم شما را با اصطلاحات و لغات مهم سیاسی و انتخاباتی اشنا کنیم . اصطلاحات انتخابات در زبان انگلیسی »»» انتخابات ...