انواع مدل مو در انگلیسی

انواع مدل مو در انگلیسی

در پست قصد داریم به شما انواع مدل مو در انگلیسی را یاد دهیم که در مکالمات کاربرد داشته و همچنین وقتی میخواهید ظاهر شخصی را توصیف کنید به شما کمک می کند.   انواع مدل مو در انگلیسی 1. undercut مدل موی آندرکات 2. luxuriant موی پر پشت 3. dr ...