بیماری ها در انگلیسی

بیماری ها در انگلیسی

همه ما در طول زندگی ممکن است بیمار شویم و یا برخی روز ها حالمان خوب نباشد . هنگام سفر و یا مهاجرت به کشور های دیگر یکی از ضروریاتی که باید بلد باشیم نام بیماری ها در انگلیسی و اصطلاحات مربوط به انها می باشد تا اگر به آنها دچار شدیم به مشکل برنخوریم و ...