ترکی استانبولی در سفر

ترکی استانبولی در سفر

گشور ترکیه به دلیل نزدیکی که به کشور ما دارد همواره یکی کشور هایی ست که انتخاب افراد برای سفر یا مهاجرت می باشد . همچنین نسبت به سایر کشور های خارجی سفر کردن به ترکیه راحت تر می باشد .درست است که در طول سفر می توانید با زبان انگلیسی با مردم این کشور ...