تشکر کردن به آلمانی

تشکر کردن به آلمانی

یکسری جملات در مکالمات روزمره بیشتر از جملات دیگر استفاده میشود، تشکر کردن به آلمانی یکی از این جملات می باشد . لحظه ای را تصور کنید که از یک فروشگاه ، کافه یا رستوران خرید انجام دادید و به منظور قدر دانی نیاز دارید که از متصدی آن تشکر کنید. شر ...

تشکر و عذرخواهی در انگلیسی

تشکر و عذرخواهی در انگلیسی

همواره تمام زبان آموزان زبان انگلیسی سعی می کنند تا مکالمات خود را بهتر کنند. برای اینکار باید اطلاحات بیشتر و کاربردی را یاد گرفته و از آن‌ها به جای جملات ساده و ابتدایی که در مکالماتتان استفاده می کنید ، استفاده کنید . یکی از این عبارات مهم، تشکر و ...