توصیف خانه خود به انگلیسی

توصیف خانه خود به انگلیسی

حتما برای شما نیز پیش آمده است که بخواهید مکالمه‌ی کوتاهی به زبان انگلیسی با شخصی داشته باشید. چه آن شخص معلم و یا هم کلاسی شما شما باشد، چه یک زبان آموز دیگر باشد و یا یک شخص بومی انگلیسی زبان. یکی از موضوعات خوب برای شروع یک مکالمه، به جز معرفی ...