جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم، سومین نوع جملات شرطی هستند که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. پس با ما همره باشید. جملات شرطی در هر زبانی زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. جملات شرطی نیز در زبان انگلیسی کاربرد بسیاری د ...