حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه در انگلیسی

در مکالمات یا نگارش برای اینکه کلمات در جمله بهم وصل شوند استفاده از حروف اضافه یا prepositions الزامی ست . در زبان انگلیسی حروف اضافه متعددی وجود دارند که هر کدام برای اسم خاصی استفاده می شوند که شاید برای زبان آموزان یادگیری آنها دشوار بوده و آنها ...