حیوانات در انگلیسی

حیوانات در انگلیسی

یادگرفتن نام حیوانات در انگلیسی علاوه بر اینکه بر لغات شما می افزاید شیرین هم هست . حیوانات بسیاری در جهان یافت می شوند. تماشای آن ها برایمان جالب و هیجان انگیز بوده و شادی را به زندگیمان می اورد .ما همیشه مشتاقانه به دنبال شناختن دنیای اسرار آمیز ...