داستان کوتاه انگلیسی

داستان کوتاه و یادگیری انگلیسی

داستان کوتاه به زبان انگلیسی >>> یکی از راه هایی که به شما برای بالا بردن دایره لغات، بالا بردن توانایی reading، اشنایی با نحوه های نوشتن و استفاده درست از گرامر در جملات برای writing خواندن داستان کوتاه و بلند به زبان انگلیسی می باشد. بر ...