زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در انگلیسی همانطور که در زمان ها در انگلیسی به آن اشاره کردیم از 4 قسمت زمان گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته کامل ، گدشته کامل استمراری تشکیل شده است  آلپیدا در این مقاله شما را به طور کامل با آنها آشنا می کند . زمان گذشته ساده (Pas ...