شیرینی ها و دسرها در زبان انگلیسی

شیرینی ها و دسرها در زبان انگلیسی

یادگیری لغات و افزایش دایره لغات در هر زبانی همانند آجر هایی برای ساخت، ساختمان زبان می باشند. هر چقدر تعداد این اجر ها بیشتر باشد ساختمان بالا تر میرود و پیشرفت میکند. در زبان انگلیسی نیز به همین صورت می باشد در این پست قصد داریم شیرینی ها و دسره ...