علایم فونتیک انگلیسی

فونتیک انگلیسی و علایم

فونتیک انگلیسی و علایم »»»» تلفظ درست در انگلیسی بسیار مهم است. برای کسانی که در حال یادگیری زبان دوم هستند تلفظ درست کلمات ممکن است سخت باشد و طول بکشد تا بتوانند کلمات را درست ادا کنند .برای این کار تمرین بسیار لازم است . برای داشتن لهجه ای شبی ...