علایم فونتیک انگلیسی

فونتیک انگلیسی و علایم + نکات 📌 [آپدیت 2024]

فونتیک انگلیسی و علایم »»»» تلفظ درست در انگلیسی بسیار مهم است. برای کسانی که در حال یادگیری زبان دوم هستند تلفظ درست کلمات ممکن است سخت باشد و طول بکشد تا بتوانند کلمات را درست ادا کنند. این کار نیازمند تمرین بسیار است. برای داشتن لهجه ای شبیه به ک ...