لباس ها در انگلیسی

لباس ها در انگلیسی

یکی از مطالبی که در زبان انگلیسی یادگیری ان مهم و کاربردی می باشد و علاوه بر ان به دایره لغاتتان اضافه می کند یادگیری لباس ها در انگلیسی می باشد . صنعت پوشاک یکی از بزرگترین صنایع دنیا می باشد و علاقه مدان زیادی هم دارد شما اگر به این حوزه علاقه ن ...