لغات انگلیسی مربوط به انواع ساختمان

لغات انگلیسی مربوط به انواع ساختمان

در سطح شهر انواع مختلفی از ساختمان ها وجود دارد که هرکدام مخصوص کار خاصی می باشد که در این پست قصد داریم نام هر یک از آنها را به زبان انگلیسی یاد بگیریم.   لغات انگلیسی مربوط به انواع ساختمان: abbey : صومعه aircraft hangar : آشیانه airpor ...