لغات مربوط به جرایم در زبان انگلیسی

لغات مربوط به جرایم در زبان انگلیسی

انواع دزدی و جرایم مختلف در زبان انگلیسی با لغات متفاوتی بیان میشود. یکی از راه های خوب برای تقویت انگلیسی گوش دادن به اخبار های انگلیسی زبان می باشد که در اخبار بیشترین خبر هایی که میشنوید گزارش‌هایی از جرم و جنایت مانند دزدی و آدم ربایی و قتل مواج ...