لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی

لغات مرتبط با کامپیوتر به زبان انگلیسی

امروزه استفاده از کامپیوتر یکی کارهایی ست که همه افراد در هر سنی با آن سروکار دارند. از کامپیوتر در همه زمینه استفاده میشود در نتیچه یادگیری مهارت های کامپیوتری بسیار پرکاربرد می باشد. برای استخدام در هر شغلی داشتن مهارت زبان انگلیسی و مهارت کامپی ...