لغات و اصطلاحات جشن تولد به زبان انگلیسی

لغات و اصطلاحات جشن تولد به زبان انگلیسی

در این پست آلپیدا قصد دارد لغات و اصطلاحات جشن تولد به زبان انگلیسی را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهد تا برای مکالمه درباره جشن تولد و یا تبریک تولد گفتن به افراد به زبان انگلیسی از آنها استفاده کنید.لغات و اصطلاحات جشن تولد به زبان انگلیسی: ...