لغات و اصطلاحات ماشین به انگلیسی

لغات و اصطلاحات ماشین به انگلیسی

خرابی ماشین یکی از اتفاقاتی ست که برای هر کسی ممکن است پیش بیاید. هنگامی که در کشور دیگری هستید باید لغات و اصطلاحات ماشین به انگلیسی را به خوبی بلد باشید تا در چنین مواقعی که به خاطر این مساله دچار استرس و اضطراب هم میشوید به مشکل برنخورید و بتوانید ...