لغات و واژگان مرتبط با ورزش به زبان انگلیسی

لغات و واژگان مرتبط با ورزش به زبان انگلیسی

ورزش کردن یکی از کارهایی می باشد که برای سلامتی بسیار مفید می باشد و به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. گروهی از افراد، ورزشکار حرفه ای اند و عده ای ورزشکار آماتور . گروهی به تیم های ورزشی و دیدن برنام ...