لوازم خانه به انگلیسی

لوازم خانه به انگلیسی

یکی از روش هایی که میتوانید مکالمه به زبان انگلیسی خود را خوب کنید ، افزایش دایره لغاتتان می باشد . یادگیری لوازمی که در اطرافتان میبینید مانند لوازم خانه یکی از بهترین راه ها برا این کار می باشد . بعد از این که هر لغت را یاد میگیرید با آن جمله بس ...