مکالمات تلفنی در انگلیسی

مکالمات تلفنی در انگلیسی

بسیاری از افراد هستند که در شغل خود نیاز دارند که مکالمات تلفنی به انگلیسی داشته باشند یا خیلی از افراد که تازه به کشور دیگری برای زندگی رفته اند به مکالمات تلفنی بر میخورند که باید بلد باشند چگونه در پشت تلفن صحبت کنند همچنین اصطلاحات مربوط به مکالم ...